Satsning på Heavy Metal

Musikkåren har investerat i tolv kilo mässing* i form av en sousafon. Det är en slags bastuba som har fått sitt namn efter konstruktören: John Philip Sousa (1854–1932), den amerikanske marschkompositören som bland annat skrivit 136 marscher som exempelvis Washington Post March, Stars and Stripes Forever och The Liberty Bell (den senare känd från den klassiska komediserien Monty Pythons Flying Cirkus).

En bastuba som denna är stämd i Bb och längden från munstycke till klockans (den bredaste delen, där ljudet kommer) slut är faktiskt över fem meter, ungefär 540 cm för att vara mer precis! Klockan är riktad framåt för att höras bättre i en marscherande orkester. De flesta amerikanska musikkårer har sousafoner och den som tittar på t.ex. amerikansk fotboll på teve kan se långa rader av de iögonenfallande sousafonerna när musikkåren värmer upp publiken. Men, sousafonerna är numera vanliga även i europeiska musikkårer, och finns alltså nu i Simrishamns musikkår!

*mässing (eng. brass) är en legering av metallerna koppar och i första hand zink.

Sousafon