Musiker

Under de år som musikkåren har funnits har en hel del personer som i dag sysslar med musik på heltid börjat sin musikaliska bana just i Simrishamn musikkår. Musikkåren fanns innan den kommunala musikskolan startade i Simrishamn och hade då också undervisning i olika instrument.

Kommunala musikskolans förste ledare – Jan Erik Svarvar – kom snabbt med i musikkåren. Som väldigt unga började både Rasmus Kihlberg och Lars ”Bagar’n” Andersson som trumslagare i Simrishamns musikkår. De båda återfinns i dag som bland de främsta trumslagarna i Sverige och är välkända även utomlands.

Emma-Karin Maurin spelade flöjt under sin tid i Simrishamns musikkår och är i dag musiklärare. Agneta Jönsson spelade trumpet när hon var ung i musikkåren. Nu är hon musiklärare i Vellinge sedan många år. Jan-Anders Bergh är musikledare.

Sten Westerlund som började med sin klarinett och sedan har fortsatt med träblås arbetar i dag som heltidsmusiker i Göteborgsoperans orkester. Den som senast är aktuell är Linn Persson som med sitt eminenta saxofonspel är bäst i sin åldersklass i Norden. Hon satt med i saxofonsektionen under sin skoltid innan hon fortsatte till Stockholm och Lilla Akademin och i dag återfinns hon på Musikhögskolan i Stockholm. Här har bara nämnts några av dem som har fortsatt med musik som yrke.

Du som fortsatt med musik som profession och någon gång har tillhört Simrishamn musikkår – tag gärna kontakt med oss igen. Vi vill gärna följa våra ”gamla” musiker.

De som här ovan har nämnts är bara några som har musiken som sitt yrke. Desto fler som har tillhört eller fortfarande tillhör Simrishamn musikkår har musiken som hobby och spelar fortfarande också med i olika ensembler/band. Peter Carlsson på sina trummor (hjälper till fortfarande i musikkåren när han har tid). Håkan Nordström har med sitt härliga trumpetsound spelat i många år i musikkåren, Big Blowin´ Band och i Barberare Perssons oktett liksom Bertil Stenkilsson på sina olika instrument. Även Mårten Larsson, som precis som Håkan började vid 10-års ålder i musikkåren, har fortsatt med sin trombon i olika musikaliska sammanhang och framträdanden – men på annat håll i Sverige.

De båda trumslagarna Rasmus Ehrnborn och Christoffer Olsson är ytterligare två som i sin ungdom en kort tid tillhörde Simrishamns musikkår och som ibland framträder i musikaliska sammanhang. Kristina Andersson, som också spelade klarinett när hon tillhörde musikkåren, spelade i Musikplutonen och sedermera i Hemvärnets musikkår Borlänge.

Rasmus_Kihlberg_i_Paris Rasmus Ehrnborn Christoffer_Olsson Linn_Persson
Rasmus Kihlberg Rasmus Ehrnborn Christoffer Olsson Linn Persson

Allteftersom ungdomarna blir äldre i Simrishamn så lämnar de ofta hemkommunen för studier eller arbete på annan ort. Det innebär också att musikkårens yngre medlemmar bara tillbringar några år i kåren innan de slutar. Därför är det glädjande att många äldre finns kvar och utgör en kärntrupp. Antalet ungdomar varierar starkt mellan olika år eftersom studierna ofta kräver mycket tid. Därför har samarbete mellan olika kårer inletts eftersom samma problem ibland finns även på andra orter. Simrishamns Musikkår har inte alltid tillgång till de musiker som behövs till en spelning. Då är det tacknämligt med hjälp utifrån med exempelvis en bastubaspelare eller trumslagare från Skurup eller Sjöbo eller en hornist eller trumpetare från Tomelilla eller Ystad.