3 x Stenkilsson

När musikkåren kommer marscherande så framgår det tydligt, att det är betydande åldersskillnader i leden. Att kunna marschera och spela samtidigt kräver en hel del övning, så då är det bra att man börjar i unga år medan man ännu lär sig snabbt. Men, man måste också vidmakthålla kunnandet, även om man har mycket rutin, så några marscher per år behöver alla musiker.

Att tre generationer Stenkilsson är med i musikkåren får också illustrera det fina i en verksamhet som involverar såväl gamla som unga i ett samarbete över generationsgränserna.

Bertil och Niclas Stenkilsson spelar altsaxofon medan den tredje generationen, Theodor, har gått över till trumpet.