Styrelse

Ordförande Klas Olofsson, e-post: klasolofsson /snabel-a/ gmail.com
Vice ordf. Andrea Svahn
Kassör Christina Krantz
Ledamöter Theodor Stenkilsson & Niclas Stenkilsson
Suppleanter Bertil Stenkilsson, Lars Holm & Tomas Larsson

Övriga funktionärer:

Revisorer Leif Månsson och Assar Krantz
Revisorssuppleanter Gun-Britt Nordström och Elvy Andersson
Valberedning Jasmine Bister (sammankallande) & Tomas Larsson
Dirigent Jörgen Åkesson